giảm béo bắp tay

Cách giảm béo vùng vai và bắp tay hiệu quả

06/2015 29

Thưa các chuyên gia, xin các chuyên gia cho biết cách giảm béo vùng vai và bắp tay tại trung tâm Phú Xuân có chi phí bao nhiêu, tên công nghệ đó là gì? (Ngọc Hà – 26 tuổi - Đà Nẵng) Trả lời Ngọc H