cách nhịn ăn giảm béo

Nhịn ăn giảm béo có nên không?

05/2015 07

Thưa bác sĩ, gần đây tôi có nghe nói đến phương pháp nhịn ăn giảm béo trong 12 ngày. Tôi muốn hỏi phương pháp này thực hiện như thế nào? Có an toàn không? Tôi xin cảm ơn! (Đình Đạo – Quảng Ninh ) Xem